DRĪKST
Order Delivery and Pickup
Return policy ENG

Return policy

Right of refusal
The buyer has the right to refuse the goods within 14 calendar days from the moment of receipt of the goods. (Depending on the product, the buyer may not have a mandatory right of withdrawal, in which case the reason must be clearly stated and explained). The right of withdrawal does not apply if the buyer is a legal entity.

In order to use the 14-day right of withdrawal, the goods may be used only for their intended purposes, the consumer shall be responsible for maintaining the quality and safety of the goods within the period of exercise of the right of withdrawal. If the goods are inappropriately used or damaged, during use by negligent handling of the product or failure to comply with the instructions of the instruction, if the original packaging of the product has been lost or if its packaging has been significantly damaged, the online store has the right to reduce the amount to be refunded in accordance with the impairment of the

In order to exercise the right of withdrawal, you must submit a withdrawal form, which can be found here: (withdrawal form) by sending it to the e-mail address info@woof.lv within 14 days after receipt of the goods. It is good practice to provide the customer with a return of the goods at no extra charge. This will increase confidence in the online store, which will help improve sales.

The next sentence is intended for online stores that can not offer the possibility of a free return of the goods. The buyer shall bear the cost of returning the goods unless the reason for the return is that the goods do not comply with the order (for example, an incorrect or defective product).

The buyer is obliged to return the goods to the seller without delay, but not later than 14 days after sending the refusal form to the online store. Upon receipt of the returned goods, the online store shall immediately, but not later than within 14 days, refund all payments received from the buyer on the basis of the distance contract.

The seller has the right to withhold payment until he has received a Certificate of Return of the goods or goods from the buyer. If the buyer has chosen a different way of sending than the cheapest type of shipment offered by the online store, the online store is not obliged to compensate the excess shipment costs.

The online store shall not be liable for delays or non-fulfilment of Obligations or other non-fulfilment resulting from circumstances and obstacles beyond the reasonable control of the online store.

The online store reserves the right to refuse to sell the goods and demand the return of the goods from the buyer if the price indicated in the online store is significantly less than its market price due to an error.

To save the refund form, click here.

Atgriešanās politika LV

Atgriešanās politika

1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie pircēji, kas ir patērētāji (personas, kas pauž vēlmi iegādāties, ir iegādājušās vai varētu iegādāties, vai izmantot produktu vai pakalpojumu mērķiem, kas nav saistīti ar viņu saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no preču (preču daļas) saņemšanas dienas, par to paziņojot uzņēmumam.

2. Lai patērētājs varētu izmantot atteikuma tiesības, preces nedrīkst lietot, bojāt un būt to sākotnējā formā (neskarta etiķete, aizsargplēve, iepakojums utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preču vērtības samazinājumu, ja preces tika izmantotas tādā veidā, kas nav saderīgs ar labas ticības principu, tostarp tiek izmantots citiem mērķiem, nevis Preču īpašību vai darbību noteikšanai.
3. Preču izmantošana, lai noteiktu to īpašības vai darbības, tiek veikta tik ilgi, kamēr to ir iespējams veikt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.

4. Atteikuma tiesības netiek izmantotas gadījumos, kad tas ir paredzēts normatīvajos aktos, tostarp, bet ne tikai tad, kad produkts ātri pasliktinās vai tā derīguma termiņš beidzas (piemēram, barība vai papildu barība);
patērētājs ir atvēris tādu preču iepakojumu, kuras nevar atgriezt veselības un higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, barība, papildu pārtika, šampūni, ziedes, šķidrumi, aerosoli, tabletes).

5. Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam jānosūta uzņēmumam aizpildīta atteikuma veidlapa vai e-pasts uz info@woof.lv norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās preces nosaukumu, preces iegādes izmaksas un piegādes izmaksas, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par Līguma izbeigšanu par preču iegādi. Patērētājam ir arī jāpievieno pirkuma apliecinošs dokuments.

6. Patērētājam ir pienākums atgriezt preces uzņēmumam 14 dienu laikā pēc rakstiska atteikuma nosūtīšanas (ja patērētājs ir saņēmis preces). Uzņēmumam ir tiesības neatmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu par precēm, kamēr patērētājs nav atgriezis preces uzņēmumam. Ja Patērētājs neievēro šajā punktā noteikto preču atgriešanas termiņu, viņš zaudē atteikuma tiesības.

7. Ir ieteicams atgriezt produktu ar visu iepakojumu (nav bojāts). Preču atgriešana jāveic pa pastu vai Piegāde uz norādīto uzņēmuma adresi, preču nosūtīšanas izmaksas sedz patērētājs.

8. Atteikuma gadījumā uzņēmums atmaksā par precēm samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par atteikuma tiesību izmantošanu, preču saņemšanu un citu nepieciešamo informāciju. Uzņēmums neatmaksā izmaksas (daļu no tām) par preču piegādi, kas pārsniedz standarta lētāko saņemšanas veidu.

Lai saglabātu kompensācijas veidlapu, click here.